Brak grafik

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

W tym roku szkolnym w kl. I b, od stycznia do kwietnia  były prowadzone zajęcia pt. „Ratujemy i uczymy ratować”. Uczniowie w czasie zajęć poznali łańcuch przeżycia i schemat udzielania pierwszej pomocy.

Prowadzone były ćwiczenia praktycznego udzielania pierwszej pomocy na manekinach. W/w program proponował atrakcyjne, nowatorskie metody i techniki aktywizujące oparte na metodzie uczenia się przez doświadczenie. Dzięki ćwiczeniom praktycznym, uczniowie nabyli świadomość bardzo ważnego faktu, że ich umiejętności mogą ratować ludzkie życie i zdrowie w każdej sytuacji.

Wszyscy uczniowie zdali egzamin w obecności ratownika medycznego – absolwenta naszej szkoły pana Karola Kupczaka, który polegał na praktycznym wykonaniu poznanych działań ratowniczych i otrzymali CERTYFIKAT ukończenia kursu Pierwszej Pomocy.

Jolanta Kupczak

Dodatkowe informacje