Brak grafik

VI WIOSENNY DZIEŃ NAUKI DLA KLAS I – III

 21 marca już  po raz VI  odbył się Wiosenny Dzień Nauki dla klas I - III. Celem tego jednodniowego projektu było kształcenie u dzieci umiejętności obserwowania, spostrzegania, wnioskowania i zaciekawienia otaczającym światem.

Podczas odbytych zajęć uczniowie nabywali także umiejętności wykorzystania zdobytych wiadomości i umiejętności w praktyce, wzbogacali  słownictwo i wiedzę ogólną. Zajęcia były okazją do integrowania zespołów klasowych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

 Zajęcia matematyczne „1,2,3 liczysz Ty” - Elżbieta Broś.

Uczniowie mierzyli się z zadaniami umożliwiającymi im sprawdzenie się w logicznym myśleniu:

  • Witrażyki – należało ułożyć figurę geometryczną dobierając właściwe elementy,
  • Paluszek – wzór nakazywał ułożenie kolorowych kulek w zamkniętym pudełku,
  • Układanki piankowe– zmuszały do umieszczenia w prostokącie elementów wyciętych w geometryczne kształty,
  • Konstrukcje – umożliwiały budowę przestrzennych kompozycji z kulek, patyczków,
  • Liczenie – pozwalało na poszukiwanie wielu możliwości zamiany banknotów na monety. Zadanie należało wykonać przy Tablicy interaktywnej, następnie sprawdzić poprawność,
  • Kodowanie – dawało okazję do sprawdzenia się w umiejętności odczytywania kolorów i stron.

 „Dziecko poznaje świat poprzez eksperyment” – hasło przewodnie zajęć w sali nr 9 – Jolanta Kupczak

W sali nr 9 odbywały się zajęcia przyrodnicze pt. „EKSPERYMENTUJ RAZEM Z NAMI”. Celem  zajęć było zaszczepienie wśród uczniów mody na eksperymentowanie i rozbudzanie wśród nich pasji naukowych i badawczych.  Nauczyli się myślenia przyczynowo-skutkowego. Mali Badacze wykonali dużo ciekawych eksperymentów wyjaśniających różne zjawiska chemiczne, fizyczne i przyrodnicze, z którymi spotykają się na co dzień.

„Wiosenne kodowanie” „Zapałczane układanki” - Katarzyna Popera
Dzięki zadaniom z kodowania nauka matematyki  staje się prosta, kolorowa i interesująca. Poznawana w zabawie i w działaniu przekształca się w przygodę.

Zabawy z kolorowymi  kubeczkami na macie służą do zorganizowania różnego rodzaju aktywności: memory, sudoku. Dzięki zabawom z kodowania rozwijamy kreatywne i logiczne myślenie, ćwiczymy samodzielność uczniów, poszerzamy wyobraźnię, doskonalimy orientację przestrzenną.

 Natomiast zapałczane układanki to jeden z najpraktyczniejszych sposobów na to by mile spędzić czas, a przy okazji zapewnić aktywność, wyobraźnię i logiczne myślenie.

 Zajęcia ortograficzne „Z ortografią za pan brat” - Maria Kalinowska

Uczniowie podczas zajęć „Z ortografią za pan brat” rozwiązywali rebusy i  zagadki ortograficzne. Popisywali się swoją wiedzą z zakresu poprawnej pisowni.  Największym zainteresowaniem cieszył się ortograficzny quiz. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

Zajęcia muzyczno – ruchowe „Wiosenny taniec” - Gabriela Grzelak

W sali nr 19 odbyło się taneczne powitanie wiosny. Poprzez śpiew i taniec uczniowie wyrabiali w sobie poczucie rytmu i słuchu. Przy okazji doskonałej zabawy wzmacniali mięśnie, rozwijali koordynację ruchową i równowagę. Uczniowie byli kreatywni i otwarci na twórcze poszukiwania. Taniec dodawał dzieciom energii i sprawił wielką przyjemność.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 

 

 

Dodatkowe informacje