Brak grafik

OMNIBUSEK 2019

Dnia 24 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej odbył się konkurs wiedzy ogólnej, w którym brało udział 9 trzecioklasistów. Celem konkursu było motywowanie uczniów do wszechstronnego rozwoju

i pełnego wykorzystania własnych talentów, zainteresowań, dostarczenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich wiadomości z różnych dziedzin wiedzy oraz propagowanie zasad zdrowej rywalizacji.
Uczestnicy mieli do wykonania 40 zadań konkursowych o różnej skali trudności, nad prawidłowością konkursu czuwało jury.

I miejsce i tytuł OMNIBUSEK 2019 r. zdobył Mariusz Myszogląd.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody pocieszenia, a laureat nagrodę główną ufundowaną przez Radę Rodziców i organizatora.
Laureatowi oraz uczestnikom konkursu serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów!

Organizator: Gabriela Grzelak

Dodatkowe informacje