Brak grafik

„Moje dziecko idzie do szkoły”

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach akcji „Moje dziecko idzie do szkoły” w  XI - XII 2018 r. i styczniu 2019 r. w klasie I b, przeprowadzony został cykl zajęć i zabaw z poszczególnych bloków tematycznych.

Celem programu było podniesienie poziomu wiedzy rodziców i dzieci klas pierwszych na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci, bezpieczeństwa oraz ich przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym. Organizatorem akcji była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ząbkowicach Śl.   Rozpoczęcie nauki w szkole to przełomowy moment w życiu dziecka, a także jego rodziny. Kolejne lata nauki są okresem bardzo ważnym nie tylko z powodu zdobywanej przez dziecko wiedzy, ale także czasem istotnym dla jego zdrowia. W wieku szkolnym może rozwinąć się szereg problemów zdrowotnych, takich jak wady postawy, zaburzenia wzroku czy otyłość. W tym wieku kształtuje się wiele nawyków, utrwalają się zachowania, które będą umacniać zdrowie lub jemu szkodzić.

Na grudniowym spotkaniu z rodzicami,  rodzicom zostały  przekazane broszury „Moje Dziecko idzie do szkoły”. W czasie spotkania skupiliśmy się na temacie: „Czym kierować się przy zakupie tornistra?” Program obejmował 11 bloków tematycznych, które realizowano na zajęciach szkolnych. Treści programu korelowały z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej, co pozwalało  na wykorzystanie różnorodnych form i uatrakcyjnianie realizacji zagadnień zawartych w programie. Realizacja programu wniosła wiele pozytywnych efektów. Rodzice i uczniowie poszerzyli wiedzę na temat zdrowego stylu życia, ukształtowały się nawyki prawidłowego żywienia wśród uczniów.  Realizacja programu sprzyjała integracji środowiska rodzinnego i szkolnego.

Jolanta Kupczak

Dodatkowe informacje