Brak grafik

Ordynacja wyborcza - Szkoła Podstawowa

  1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV - VI
  2. Klasy zgłaszają po trzech kandydatów
  3. Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą według zasad "fair-play"
  4. W skład komisji wyborczej wchodzą opiekunowie samorządu, pięciu uczniów wybranych przez opiekunów RSU
  5. Uczniowie z komisji nie mogą być kandydatami do Rady Samorządu Uczniowskiego
  6. Każdy głosujący otrzymuje kartę do głosowania, na której wypisuje z listy nazwiska trzech kandydatów
  7. Wybory są tajne
  8. Po głosowaniu Komisja Wyborcza liczy głosy i ogłasza wyniki nie później niż dwa dni od daty wyborów
  9. 12 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów, tworzy Rade Samorządu Uczniowskiego
  10. Spośród nich zostaje powołany premier, skarbnik, sekretarz oraz członkowie poszczególnych ministerstw.

Dodatkowe informacje