Dyrekcja

Dyrektor - mgr Agata Pawłowska-Król

Wicedyrektor - mgr Ewa Głąb

Nauczyciele Gimnazjum

 • mgr Anna Chwałek   -  język polski 
 • mgr   Monika Stańczyk   -   język polski
 • mgr Elżbieta Ruszkowska - język polski
 • mgr Ewa Radziszewska   -   język angielski
 • mgr Aleksandra Chołoniewska  -  język niemiecki, język angielski
 • mgr Zofia Ruszkowska - biologia, chemia, EDB
 • mgr Magdalena Kołodziejczyk   -   język niemiecki
 • mgr Wojciech Król   -   historia, muzyka
 • mgr Waldemar Wieja  -   WOS,etyka
 • mgr Gabriela Pluciak   -   matematyka
 • mgr Konstancja Nowakowska   -   matematyka,fizyka
 • mgr Jarosław Król   -   fiz, inf, technika
 • mgr Stanisława Sadowska  -   chemia, biologia
 • mgr Mariola Charęza   -   geografia
 • mgr Halina Oleksy   -    biblioteka, świetlica
 • mgr Stanisław Sałata  -   WF, informatyka
 • mgr Wojciech Kupczak   -   WF
 • mgr Ryszarda Musiał   -   pedagog
 • ks. Piotr Ochoński   -   religia

Nauczyciele Szkoły Podstawowej

 • mgr Maria Kalinowska - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Katarzyna Popera - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Gabriela Grzelak - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Jolanta Kupczak - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Elżbieta Broś - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Danuta Znamirowska-Wieja - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Alicja Serwin-Skowron - edukacja wczesnoszkolna, logopedia
 • mgr Edyta Przedwojewska - matematyka
 • mgr  Monika Stańczyk - język polski
 • mgr Elżbieta Ruszkowska - język polski
 • mgr Jolanta Stopa - religia
 • mgr Mariola Charęza - przyroda , sztuka
 • mgr Maria Gawłowska - przyroda
 • mgr Wiesława Alchimowicz - świetlica
 • mgr Waldemar Wieja - historia, etyka
 • mgr Teresa Kościółek - wychowanie fizyczne
 • mgr Agnieszka Ruman - nauczanie ind.,
 • mgr Magdalena Kołodziejczyk - nauczanie indywidualne
 • mgr Ryszarda Musiał - pedagog
 •        Katarzyna Kowcz - j. angielski
 • mgr ks. Piotr Ochoński - religia

Dodatkowe informacje