Brak grafik

Wywiadówki - wrzesień 2019

Uwaga.

Pierwsza wywiadówka odbędzie się 17 IX 2019:

godz. 1600 - klasy I-IV

godz. 1700 - klasy V-VIII

Karta zgłoszenia do świetlicy'2019

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020 do odebrania w sali nr 8 (świetlica szkolna).

Rok Szkolny 2019/2020

UWAGA!

Od 1 IX 2019 nastąpi zmiana dziennika elektronicznego na "Librus". W związku z tym plany lekcji i dostęp do dziennika możliwy będzie w drugiej połowie września.

Hasła indywidualne zostaną udostępnione podczas spotkań z rodzicami.

Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego: 2 IX 2019 o godz. 930 na hali sportowej.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 W środę, 19 czerwca 2019 r. o godz. 9.00, odbyły się uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego. Wśród zaproszonych gościliśmy Burmistrza Złotego Stoku Grażynę Orczyk, przewodniczącą Rady Miejskiej Elżbietę Ruszkowską, przewodnicząca Rady Rodziców Annę Morelowską, dyrektorów przedszkoli Katarzynę Kowcz i Lucynę Kowalską, kierownika OPS Magdalenę Międzybrodzką, Komendanta OSP Bogumiła Hencla. Uczniowie klas gimnazjalnych po raz ostatni zaprezentowali  się w krótkim programie, wspominając nauczycieli i ich pobyt w szkole.

Czytaj więcej...

Zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 19 VI 2019 (środa) o godz. 900

Wiadomość z kuratorium

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty poświęcony rekrutacji na rok szkolny 2019/2020, czytaj TUTAJ

Dodatkowe informacje