Brak grafik

DEN 2019

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
14.10.2019

10.00 – UROCZYSTY APEL

11.00 – 12.00 - WYDAWANIE OBIADÓW

ORGANIZACJA DOWOŻENIA:

Przyjazd

Błotnica – 9.10

Chwalisław – 9.30

Laski – 9.10

Mąkolno – 9.40

Płonica – 9.10

Odjazd

Wszystkie dzieci wyjeżdżają o tej samej godzinie 11.00 – 11.15 ( czas na zjedzenie posiłku)

Dodatkowe informacje