Edukacja dla przyszłości - pojekt POKL

Indywidualizacja nauczania

Zajęcia odbywały się cyklicznie w poniedziałki, po lekcjach w sali nr 4. Prowadząc zajęcia pamiętano iż poza usprawnianiem zaburzonych sfer u dzieci kształtuję się ich postawy interpersonalne jak i spostrzeganie samych siebie.

Czytaj więcej...

„Edukacja dla przyszłości”

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach logopedycznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu „ Edukacja dla przyszłości”.

Czytaj więcej...

Koło matematyczne klasa II a

W roku szkolnym 2012/2013 ośmiu uczniów z kl. II a w ramach projektu „EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI” uczestniczyło w zajęciach koła matematycznego. Celem ogólnym zajęć było umożliwienie uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności zgodnie z rozwojem intelektualnym i uzdolnieniami uczniów.

Czytaj więcej...

Koło przyrodnicze- klasa I a

W roku szkolnym 2012/2013 sześcioro uczniów kl. I a brało udział w projekcie: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych, pt. „Edukacja dla przyszłości”, uczestnicząc w zajęciach koła przyrodniczego.

Czytaj więcej...

Koło plastyczne - klasa I b

W ramach projektu indywidualizacji, w klasie I b prowadzone były zajęcia koła plastycznego dla dzieci zdolnych. Spotkania odbywały się wg wcześniejszego opracowanego harmonogramu.

Czytaj więcej...

Zajęcia wyrównawcze - klasa III b

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych kl. III. Głównym celem zajęć było wyrównywanie wiedzy i umiejętności oraz utrwalenie bieżącego materiału tak, aby uczniowie mogli aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje