Organizacja i Sprawowane funkcje

Zespół szkół używa nazwy: Samorządowy Zespół Szkół.
W skład Samorządowego Zespołu Szkół:
a) Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
b) Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku - Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika

     Dyrektor               mgr Agata Pawłowska-Król
 
     Wicedyrektor        mgr Ewa Głąb
 
     Sekretariat            Aneta Malinowska
 
     Sekretarz              Grażyna Plata
 
     Księgowość           Urszula Borowiec
 
     Redaktor BIP        mgr Stanisław Sałata

Dodatkowe informacje